XVI. sz. HÍRLEVÉL – MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

Elnézéseteket kérjük, az Egyesületünk vezetőségének nevében, hogy ilyen soká nem jelentkeztünk, de nem tétlenkedtünk ez időben! Erről számolok be az alábbiakban.

A. A 2022.július 8-án megtartott közgyűlésen elhatároztuk, hogy tovább támogatjuk városunk zöldstratégiájának megvalósítását:

1. A Hősök tere /volt Hal tér/ tájépítészeti tervét több kert és tájépítészettel, az Önkormányzattal egyeztetve elkészítettük.
Ezt a dokumentációt a HGE honlapján elérhetővé tettük. De jelen levelemhez is csatolom a fő tervlapot. (1-2 sz. melléklet).

2. Az egyesületünk, a Hódmezővásárhely Rotary Klubbal együttműködve a Hősök terén, a tér NY-i oldalán, a 2022-ben felújított szökőkút környezetét felújította és elkezdte annak a parkrésznek a zöldfelület rekonstrukcióját is.

Ennek „ideológiai” hátterét a Rotary Park (kőfal Szőnyi utca Szentkirályi utcai szakasza) fentartható, biodiverz környezete adja.
Ezért ezt a közös fejlesztést a Rotary Park II. ütemeként neveztük el.

Ennek megvalósítása az egyesületi tagdíjakból befolyó forrásainkat messze meghaladja.
Ezért Támogatási kérelmet küldök mindannyiótoknak, és kérem, hogy a fent leírt projekthez ki­ki lehetőségeihez mérten adjon támogatást! (2.sz. melléklet)

B. Fenti projekt terveink részletes bemutatására, ill. a projekt bemutatására kibővített taggyűlést hívok össze, 2023. július 5. délután 16 órára a Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Az ülésen jelen lesznek a tájépítész iroda képviselői, és a helyi Rotary Klub tagjai is.

Kérem megtisztelő kérdéseiteket, támogató véleményeteket ill. konkrét támogatásotokat!

Hódmezővásárhely, 2023. június 19.

Tisztelettel:

Nagy Sándor
HGE elnökhelyettes

Kendi Imre
HGE elnök

ROTARY PARK II. ÜTEM

A tárgyi parkrekonstrukciót a

 • Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület
 • a Hódmezővásárhelyi Rotary Club
 • a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

összefogásával valósítjuk meg.

A Hősök tere, volt Hal tér az egykori Hód-tó egyik legfontosabb kikötője volt.

A park zöldfelületének ill. az 1970 körül épített szökőkút rekonstrukcióját széles társadalmi összefogással építjük meg.

Mindezt a városunk biodiverz, fenntartható zöldfelület gazdálkodási stratégiájába beillesztve, és egy valódi hálózatba ágyazva.

Ennek legfontosabb szempontjai:

 • a zöldfelületek hálózatot/lépőköveket alkotnak, így a városi élővilág – madarak, emlősök, beporzók – számára feltárhatóvá válnak a városi parkok
 • várostűrő fa és cserjefajok használata, minél inkább a helyi adottságoknak való megfelelés
 • ökológia
 • egynyári növények helyett hosszabb élettartamú évelők és cserjék használata az ágyáskialakításban
 • szintezett – minél inkább a természetet utánzó – ágyások kialakítása
 • cél a teljes hálózat kialakítása: Európa Park-promenád sétány-Hősök tere-Rotary sétány-Népkert-Hódtói pihenőpark-Tóalj utca

Ezen városi parkok holisztikus/integrált fejlesztési stratégiájának szerepe:

 • javítja a városi klímát
 • árnyékolja a talajt
 • fokozza a biológiai sokféleséget
 • táplálékot és búvóhelyet biztosítson a beporzó szervezeteknek
 • gazdagítja a talaj biodiverzitását
 • javítsa a szerkezeté, ezáltal alkalmassá téve a lehulló csapadéktöbblet városi parkokban történő tárolását
 • teret biztosítson az oktatási intézmények környezeti neveléséhez
 • hozzájáruljon az ökológiai és társadalmi fordulathoz.

A táblán látható tendertervet vagy javaslatot a város lakosainak készítettük el ajánlásként és a terv szökőkút felőli részének tervezését és kivitelezését civil adományokból finanszíroztuk.

FOGADJÁK SZERETETTEL!

Megkereséseiket várjuk a HGE info honlapra, ill. kérjük látogassák meg a ROTARY PARK I-es ütemét (a „kőfal” sétány Oldalkosár utcai szakaszát) és az ott látható információs táblákat olvassák el figyelmesen és segítsenek Önök is városunk zöldterület stratégiájának megvalósításában!