XVI. sz. HÍRLEVÉL – MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

Elnézéseteket kérjük, az Egyesületünk vezetőségének nevében, hogy ilyen soká nem jelentkeztünk, de nem tétlenkedtünk ez időben! Erről számolok be az alábbiakban.

A. A 2022.július 8-án megtartott közgyűlésen elhatároztuk, hogy tovább támogatjuk városunk zöldstratégiájának megvalósítását:

1. A Hősök tere /volt Hal tér/ tájépítészeti tervét több kert és tájépítészettel, az Önkormányzattal egyeztetve elkészítettük.
Ezt a dokumentációt a HGE honlapján elérhetővé tettük. De jelen levelemhez is csatolom a fő tervlapot. (1-2 sz. melléklet).

2. Az egyesületünk, a Hódmezővásárhely Rotary Klubbal együttműködve a Hősök terén, a tér NY-i oldalán, a 2022-ben felújított szökőkút környezetét felújította és elkezdte annak a parkrésznek a zöldfelület rekonstrukcióját is.

Ennek „ideológiai” hátterét a Rotary Park (kőfal Szőnyi utca Szentkirályi utcai szakasza) fentartható, biodiverz környezete adja.
Ezért ezt a közös fejlesztést a Rotary Park II. ütemeként neveztük el.

Ennek megvalósítása az egyesületi tagdíjakból befolyó forrásainkat messze meghaladja.
Ezért Támogatási kérelmet küldök mindannyiótoknak, és kérem, hogy a fent leírt projekthez ki­ki lehetőségeihez mérten adjon támogatást! (2.sz. melléklet)

B. Fenti projekt terveink részletes bemutatására, ill. a projekt bemutatására kibővített taggyűlést hívok össze, 2023. július 5. délután 16 órára a Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Az ülésen jelen lesznek a tájépítész iroda képviselői, és a helyi Rotary Klub tagjai is.

Kérem megtisztelő kérdéseiteket, támogató véleményeteket ill. konkrét támogatásotokat!

Hódmezővásárhely, 2023. június 19.

Tisztelettel:

Nagy Sándor
HGE elnökhelyettes

Kendi Imre
HGE elnök

Keretmegállapodás az ArchEnerggel

Örömmel értesítem, a kedves Tagtársainkat, hogy több szálon is elindult a közös munka egyesületünkben.

Napi legfontosabb aktualitás, hogy egyesületünket felkereste az ARCHENERG Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter /Dr. Vulkai Dénes elnök/ képviseletében Gonda András Úr. A több körben lefolytatott egyeztetések után az Egyesületünk, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és ARCHENERG Klaszter együttműködési megállapodást kötött, amely célja olyan közös projektekben való részvétel, projekt generálás, amely a város és gazdálkodási szféra közös fenntartható ökologikus együttműködését serkenti és realizálja.

Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött a Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 19. Képviselő: Kendi Imre, elnök) valamint az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter (Székhely: 6721 Szeged, Vadász utca 5. képviselő: Dr. Bulkai Dénes, elnök) között az alábbi célok megvalósítása érdekében.

Jelen Együttműködési Megállapodás ünnepélyes és rövid összefoglalása azon közös szándékunknak, hogy Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának erőforrásait olyan együttműködéssel hasznosítsuk, melyben az Együttműködési Megállapodás szereplői a társadalmi és gazdasági fejlődés sikeres megvalósításához szinergikus módon járulnak hozzá. Tükrözi egyúttal azon átérzett felelősségünket is, hogy a társadalom és gazdaság képviseletét felvállalva a fejlettebb országok tartományi, régiós és helyi együttműködéseinek jó gyakorlatát meghonosítsuk.

Főbb együttműködési területeink:

  • Az önkormányzat módszertani támogatása a helyi gazdaság-fejlesztési erőfeszítések terén.
  • Az önkormányzat erőforrásainak feltárása, értéktermelő láncok kialakítása, azok hatékonyság-fejlesztésének, támogatása, esetleges közös projektek formájában történő megvalósítása.
  • A legjobb európai klaszter-gyakorlatok megismertetése az érintettekkel, adaptálása a napi gyakorlatokba, és tapasztalatainak hasznosítása, közös mintaprojektek sikeres megvalósításával.
  • EU és Határon-Átnyúló együttműködésekben történő részvétel
  • Hátrányos helyzetűek részére gazdaságfejlesztési programok kezdeményezése és ehhez források megteremtése.

Titoktartás, az Együttműködési Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával valamennyi, bármely formában közölt bizalmas információnak minősített tényre, adatotra, információra vonatkozóan teljes körű, korlátlan időre szóló titoktartási kötelezettséget vállalnak. A titoktartási kötelezettség megszegését jelenti az átadott információk harmadik személyek részére történő kiadása.

A fenti kötelezettség megszegése esetén az információ átadója teljes, feltétlen és korlátlan kártérítési felelősséget vállal.

Jelen Együttműködési Megállapodás keretet biztosít felek további közös gondolkodásához, valamint konkrét tevékenységek megvalósítása esetén további közös projektek előkészítéséhez.

Bejegyezték az egyesületet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének kezdeményezésére alakult meg a Hódmezővásárhely Gazdaságfejlesztési Egyesület, mely civil nonprofit szervezet.

Az egyesület Hódmezővásárhely és vonzáskörének gazdasági szereplői lehetőségeinek javítását hivatott társadalmi szerepvállalás erősítésével segíteni.

Az egyesület tisztségviselői:

Elnöknek: Kendi Imre
Alelnöknek:Nagy Sándort
Titkár: Farkas László

A vezető tisztségviselők munkájukért juttatásban nem részesülnek.

Az egyesület céljainak, egyes projektjeinek lebonyolításához egyedi mértékű hozzájárulást fogadhat be.

Fő célok a következőkben kerültek:

  • Szakképzés: A helyi igények felmérése és közvetítése az oktatási intézmények felé (helyi és régiós szinten) Az oktatási intézmények fejlesztésének támogatása, értékelése, tapasztalataink közzététele.
  • .A gardasági szereplők versenyképességének javítása a szakképzett, itt született, de elvándorolt munkavállalók hazahívásával. (Elsősorban közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők.)
  • A foglalkoztatás szerkezetének megváltoztatásának elősegítése.( K+F+I tevékenységek támogatása , Ipar …)
  • Források felkutatása: Kedvező hitelkonstrukciók , kockázati tőke kezelők bevonása.
  • Esélyegyenlőségi célok megvalósítása.