HGE

Mobil: +36 30 442 9249 
E-mail: info@hge.hu

Örömmel értesítem, a kedves Tagtársainkat, hogy több szálon is elindult a közös munka egyesületünkben.

Napi legfontosabb aktualitás, hogy egyesületünket felkereste az ARCHENERG Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter /Dr. Vulkai Dénes elnök/ képviseletében Gonda András Úr. A több körben lefolytatott egyeztetések után az Egyesületünk, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és ARCHENERG Klaszter együttműködési megállapodást kötött, amely célja olyan közös projektekben való részvétel, projekt generálás, amely a város és gazdálkodási szféra közös fenntartható ökologikus együttműködését serkenti és realizálja.

Együttműködési Megállapodás

Amely létrejött a Hódmezővásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület (Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 19. Képviselő: Kendi Imre, elnök) valamint az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Innovációs Klaszter (Székhely: 6721 Szeged, Vadász utca 5. képviselő: Dr. Bulkai Dénes, elnök) között az alábbi célok megvalósítása érdekében.

Jelen Együttműködési Megállapodás ünnepélyes és rövid összefoglalása azon közös szándékunknak, hogy Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának erőforrásait olyan együttműködéssel hasznosítsuk, melyben az Együttműködési Megállapodás szereplői a társadalmi és gazdasági fejlődés sikeres megvalósításához szinergikus módon járulnak hozzá. Tükrözi egyúttal azon átérzett felelősségünket is, hogy a társadalom és gazdaság képviseletét felvállalva a fejlettebb országok tartományi, régiós és helyi együttműködéseinek jó gyakorlatát meghonosítsuk.

Főbb együttműködési területeink:

  • Az önkormányzat módszertani támogatása a helyi gazdaság-fejlesztési erőfeszítések terén.
  • Az önkormányzat erőforrásainak feltárása, értéktermelő láncok kialakítása, azok hatékonyság-fejlesztésének, támogatása, esetleges közös projektek formájában történő megvalósítása.
  • A legjobb európai klaszter-gyakorlatok megismertetése az érintettekkel, adaptálása a napi gyakorlatokba, és tapasztalatainak hasznosítása, közös mintaprojektek sikeres megvalósításával.
  • EU és Határon-Átnyúló együttműködésekben történő részvétel
  • Hátrányos helyzetűek részére gazdaságfejlesztési programok kezdeményezése és ehhez források megteremtése.

Titoktartás, az Együttműködési Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával valamennyi, bármely formában közölt bizalmas információnak minősített tényre, adatotra, információra vonatkozóan teljes körű, korlátlan időre szóló titoktartási kötelezettséget vállalnak. A titoktartási kötelezettség megszegését jelenti az átadott információk harmadik személyek részére történő kiadása.

A fenti kötelezettség megszegése esetén az információ átadója teljes, feltétlen és korlátlan kártérítési felelősséget vállal.

Jelen Együttműködési Megállapodás keretet biztosít felek további közös gondolkodásához, valamint konkrét tevékenységek megvalósítása esetén további közös projektek előkészítéséhez.